Hypnose- og
terapi huset


Ryk ned under billede

Information om hypnose-/gestaltterapi

Den måde jeg arbejder med hypnose, er noget helt andet end det hypnose de fleste kender fra TV, hvor du måske har set deltagerne lege kylling, tale sjove sprog eller blive stiv som et bræt. Begge dele er hypnose. Målet med scenehypnosen er underholdning, mens målet med hypnoseterapi er vedvarende heling.

Hypnose er en tilstand imellem vågen og søvn - lidt som at falde i staver. En tilstand som gør adgangen til underbevidstheden mere åben for de forandringer du ønsker eller få adgang til information din beviste hjerne havde glemt. Under hypnosen kan du høre alt hvad der sker omkring dig, uden at blive forstyrret af diverse lyde som biler på vejen, papir der rasler mm. Det opleves blot på en mere ligegyldig måde. Mens du er i hypnose stiller jeg spørgsmål og guider dig frem mpd dit mål. For at få den forandring du ønsker, må du være indstillet på at have en dialog omkring det du oplever.

Du vil dog stadig have din kritiske sans og således ikke gøre eller sige noget som du ikke vil. Du kan til enhver tid selv afbryde hypnosen.

Gestaltterapi blev udviklet i 1951 i USA af Frederick Perls, Ralpf Hefferline og Poul Goodman. Terapi formen er løbende blevet afprøvet, analyseret og udviklet til danske forhold siden 1970.

Gestalt betyder meningsfuldt sammensat helhed. Man kan forestille sig hjernen som en computer, der har en masse erfaring og erindring der bliver aktiveret alt efter hvilken situation der forbindes med begivenheden. Når man ser en cirkel, to prikker og en opafgående bue under prikkerne, vil man se et glad ansigt. Vi behøver ikke at tegne et ansigt så det ligner. Hvis de vigtige elementer er der, udfylder hjernen selv de manglende elementer.

Gestalt terapien tager udgangspunkt i de problemstillinger/adfærdsmønstre, som der er i nutiden og at klienten er ansvarlig for sine egne handlinger. Via professionel vejledning kan klienten finde frem til de rette løsninger på egne problemer.

Når man vælger en psykoterapeutisk behandling kan der være flere årsager: Samlivsproblemer, ensomhed, jalusi, konflikter på jobbet, psykosomatiske smerter/spændinger i kroppen, overforbrug af mad/computer/tv. Alt sammen noget som har en stigende negativ konsekvens for det gode liv.

I barndommen og teenage årene lærer vi hvordan vi skal opføre os i samvær med andre og erfarer hvordan vores nære relationer (mor/far/søskende mm.) opfører sig over for os. Deres måde at være i verden på, bliver en del af vores egen personlighed. Alle disse erfaringer og oplysninger er en del af vores indre direktioner. Det er altså ikke kun vores egne erfaringer, men også vores nære relationers holdninger, der er med til at danne grundlag for den person vi er.

Det er fra dette lager af information, vi henter oplysning for at give mening til en given situation i nutiden. Det hænder at situationen ikke giver mening, nogle af elementerne er skiftet ud. Man er ikke længere et barn. Det er ikke vores nære relationer der er årsag til problemet, men da der stadig er kendte elementer, som følelsen af oplevelsen, spænding/blokering i kroppen, "fylder" hjernen selv de sidste elementer ud, så der dannes en meningsfuld sammensat helhed (gestalt). På den måde kan problemstillinger i voksenlivet have rødder tilbage i barndommen, som bliver "aktiveret" når man oplever en lignende situation.

Det er netop det at personligheden er sammensat af holdninger fra nære relationer og en selv, som gør at man kan få indsigt i sine nutidige problemstillinger ved hjælp af gestalt terapi. Uden at involvere /konfrontere den pågældende nære relation, kan man få indsigt i de kropslige reaktioner og handlemønstre som gav mening i barndomsoplevelsen, hvordan det var dengang og hvordan det føltes. På den måde kan terapeuten hjælpe klienten med at omorganisere sine gamle gestalter, så de danner en nutidig og realistisk mening i livet.